ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ନାଗପୁରରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପେସର

ଫେବୃଆରୀ 9 ରୁ ସୀମା ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ନାଗପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପେସର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଏକାଦଶରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପେସର୍ ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ହାଡରୁ ଏକ ଟେଣ୍ଡନ୍ ଅଲଗା କରିବା ପରେ | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପେସର ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଆହତ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଡନୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଉନ୍ମୋଚନ ସମୟରେ AAP ସହିତ କଥା ହୋଇଥିବା ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଏକ ଅଦ୍ୟତନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଡଟ୍ କମ୍।

“ତାହା ସମ୍ଭବତ ((ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ହରାଇବା) | ଆମେ ଦେଖିବା ମାସର ଶେଷରେ ଆମେ କିପରି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛୁ | ଆଶାକରେ, ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛି | ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଗାଜା (ନାଥାନ୍ ଲିଅନ୍) କିମ୍ବା କିଛି ପାଇଁ କିଛି ପାଦ ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରିପାରିବି | ଆଙ୍ଗୁଠି କିପରି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ” କାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି |ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଇ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାତଛଡ଼ା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ଙ୍କ ଆଘାତ ଜୋସ୍ ହାଜଲେଉଡ୍ଙ୍କୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ବାଟ ଖୋଲିପାରେ। 2017 ପରଠାରୁ ଏସିଆରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ହେବ |

ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍‌ର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସୀମା ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜରେ ଅତି କମରେ ଡ୍ର ’ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ସମ୍ପ୍ରତି, ସେମାନଙ୍କର 75.55 ପଏଣ୍ଟ ଶତକଡା (PCT) ସହିତ 136 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି | ଏହି ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଭାରତ ଚାରୋଟି ଖେଳ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଯଦି ସ୍କୋରଲାଇନ୍ ୨-୧ରେ ଅଛି, ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଭାରତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *